ICE’N’GO! Slovakia s.r.o.
Riečna 192
951 07 Malý Cetín
Slovensko

IČO: 48176524
IČ DPH: SK2120079346
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35937/T

Bankové spojenie
VÚB - Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovensko
IBAN: SK1402000000003680717657
SWIFT(BIC): SUBASKBX

Product added to wishlist
Produkt bol pridaný na porovnanie.