Toto sú reklamačné podmienky e-shopu www.icengo-shop.sk, ktorý prevádzkuje ICE’N’GO! Slovakia s.r.o. so sídlom Riečna 192 951 07 Malý Cetín, IČO: 48176524, IČ DPH: SK2120079346, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35937/T. Reklamačné podmienky sú platné do doby vydania nových reklamačných podmienok.

Vážený zákazník,

pamätajte, že spotrebiteľ nemá právo na vrátenie a odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku vo vzťahu k zmluve, kde predmetom kúpy je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo má krátku trvanlivosť.
Ak nás informujete e-mailom, na adrese info@icengo.sk, že chcete odstúpiť od zmluvy pred odoslaním zásielky, môžeme vašu objednávku zrušiť. Ak však tovar už bol odoslaný - nie je možné od zmluvy odstúpiť.

REKLAMÁCIA

Ak ste spotrebiteľom a ak sa ukáže, že tovar zakúpený od nás je poškodený alebo vykazuje nedostatky, máte právo na reklamáciu na základe záruky. Reklamácie sa podávajú elektronicky na e-mailovú adresu info@icengo.sk.

Reklamáciu na tovar je možné podať iba v prípade, že je zásielka doručená v zlom stave, t. j. zmrzlina je roztopená a je to dôsledkom chyby alebo nedbanlivosti dodávateľa.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne reklamácií s riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Občianskeho zákonníka a bližšie informácie sú aj v Obchodných podmienkach zverejnených na webovom rozhraní dodávateľa.

V Malom Cetíne dňa 1. 7. 2021

Product added to wishlist
Produkt bol pridaný na porovnanie.