Toto sú reklamačné podmienky e-shopu www.icengo-shop.sk, ktorý prevádzkuje ICE’N’GO! Slovakia s.r.o. so sídlom Riečna 192 951 07 Malý Cetín, IČO: 48176524, IČ DPH: SK2120079346, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35937/T. Reklamačné podmienky sú platné do doby vydania nových reklamačných podmienok.

Vážený zákazník,

pamätajte, že spotrebiteľ nemá právo na vrátenie a odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku vo vzťahu k zmluve, kde predmetom kúpy je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo má krátku trvanlivosť.
Ak nás informujete e-mailom, na adrese info@icengo.sk, že chcete odstúpiť od zmluvy pred odoslaním zásielky, môžeme vašu objednávku zrušiť. Ak však tovar už bol odoslaný - nie je možné od zmluvy odstúpiť.

REKLAMÁCIA

Ak ste spotrebiteľom a ak sa ukáže, že tovar zakúpený od nás je poškodený alebo vykazuje nedostatky, máte právo na reklamáciu na základe záruky. Reklamácie sa podávajú elektronicky na e-mailovú adresu info@icengo.sk.

Reklamáciu na tovar je možné podať iba v prípade, že je zásielka doručená v zlom stave, t. j. zmrzlina je roztopená a je to dôsledkom chyby alebo nedbanlivosti dodávateľa.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne reklamácií s riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Občianskeho zákonníka a bližšie informácie sú aj v Obchodných podmienkach zverejnených na webovom rozhraní dodávateľa.

V Malom Cetíne dňa 1. 7. 2021

Product added to wishlist
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Súbory Cookie

Súbory cookie používame na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok zo sledovania našich webových stránok.
Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s umiestnením súborov cookie vo Vašom zariadením.

Viac informácií